PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH

thông tin liên hệ
Ông Vũ Hải Tiến
Chủ Cửa Hàng - (028) 6268 5305

DANH MỤC SẢN PHẨM

Khóa Tròn 03
Khóa Tròn 03
Khóa Tròn 04
Khóa Tròn 04
Khóa Tròn 05
Khóa Tròn 05
Tay cổng 03
Tay cổng 03
Tay đẩy hơi 02
Tay đẩy hơi 02
Tay đẩy hơi 03
Tay đẩy hơi 03
Chống inox 01
Chống inox 01
Tay tủ 03
Tay tủ 03
Tay tủ 07
Tay tủ 07
Tay tủ 09
Tay tủ 09
Tay tủ 10
Tay tủ 10
Tay tủ 12
Tay tủ 12
Phụ kiện kính 07
Phụ kiện kính 07
Phụ kiện kính 08
Phụ kiện kính 08
Phụ kiện kính 12
Phụ kiện kính 12
Phụ kiện kính 02
Phụ kiện kính 02
Phụ kiện kính 04
Phụ kiện kính 04
Bánh Xe 01
Bánh Xe 01
Khóa tay gạt 08
Khóa tay gạt 08
Bánh Xe 05
Bánh Xe 05
Chống sắt 01
Chống sắt 01
Chốt an toàn
Chốt an toàn
Chốt inox 04
Chốt inox 04
Tay tủ 18
Tay tủ 18
Tay tủ 21
Tay tủ 21
Tay tủ 24
Tay tủ 24
Tay tủ 26
Tay tủ 26
Hít cửa 05
Hít cửa 05
Lề cửa nhôm 03
Lề cửa nhôm 03
Móc gió 01
Móc gió 01
Núm tủ 01
Núm tủ 01
Núm tủ 07
Núm tủ 07